Dây thép gai

Lưới dây hình lục giác

Dao cạo dây thép gai

Tấm móng tay với đầu ô

Dây sắt cuộn nhỏ

Sản phẩm của chúng tôi

An Công ty quốc tếvới một
cam kết tùy chỉnh

Sự thuận tiện trong giao thông vận tải, cấp trên vị trí địa lý, công ty của tôi nằm ở khu vực phát triển công nghiệp thành phố Ding Châu Lib km từ Thiên Tân Xingang, với Đường cao tốc Baojin có thể trực tiếp đến Thiên Tân Xingang.

Các ứng dụng chính

Các phương pháp chính để sử dụng dây tecnofil được đưa ra dưới đây

Fixedknot Fence

FixedKnot Hàng rào

Field Fence

Hàng rào trường

Common Nails

Móng tay phổ biến

Razor Barbed Wire

Dây thép gai dao cạo

Welded Wire Mesh Panels

Tấm lưới dây hàn