Móng tay phổ biến

Móng tay phổ biến

Các ứng dụng chính

Các phương pháp chính để sử dụng dây tecnofil được đưa ra dưới đây

Fixedknot Fence

FixedKnot Hàng rào

Field Fence

Hàng rào hiện trường

Common Nails

Móng tay phổ biến

Razor Barbed Wire

Dao cạo dây thép gai

Welded Wire Mesh Panels

Tấm lưới thép hàn